HOMOFLOS


Jigsawed wood scultpures exhibited at NONAGON festival 2023

Natur och blommor är en stor inspiration och återkommer ofta i mitt skapande. Framförallt de vildvuxna som spretar allra mest åt alla olika håll. Jag tycker om naturen för den vill åt så många håll samtidigt. Den vill spreta. Människor är oftast upptagna med att göra sig till en tämjd, begriplig form.


Men tre saker har vi gemensamt:

1. Vi vill växa

2. Vi gillar solen

3. Vi är törstiga


Så vi är ändå typ samma.


I verket HOMOFLOS har jag försökt nedsampla blomster till enkla beståndsdelar. Göra dom otroligt komplexa detaljerna begripliga. Omvandla organismen blomma till en form/symbol och skala upp den i storlek som skulle kunna vara en mikroskopisk detalj av en växt.